admin | UAB steigimas

admin's Archyvas

Likvidatoriaus paskyrimas ir atšaukimas

Įrašas patalpintas kategorijoje [ Įmonių likvidavimas ]

Priėmus spren­dimą likviduoti juridinį asmenį privalo būti paskirtas likvidatorius. Jeigu juridinis asmuo likviduojamas remiantis CK 2.106 straipsnio 2 punktu, likvidatorių skiria teismas arba kreditorių susirinkimas. Kai juridi­nio asmens likvidavimo pagrindas yra CK 2.106 straipsnio 3 ar 7 punk­tas – likvidatorių skiria juridinio asmens dalyviai, tačiau atsižvelgiama į komentuojamo straipsnio 5 dalį. Jeigu juridinis asmuo likviduojamas [...]

Skaityti...

Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai

Įrašas patalpintas kategorijoje [ Įmonių likvidavimas ]

Juridinio asmens likvidavimo pagrindai gali būti tik šie: 1.      juridinio asmens dalyvių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą; 2.      teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankruta­vusį juridinį asmenį; 3.      teismo priimtas sprendimas likviduoti juridinį asmenį vadovaujan­tis kodekso 2.131 straipsniu; 4.      teismo sprendimas likviduoti juridinį asmenį šio kodekso 2.70 straipsnyje nurodytais atvejais; 5.      laikotarpio, kuriam buvo įsteigtas [...]

Skaityti...

Įmonių likvidavimas

Įrašas patalpintas kategorijoje [ Įmonių likvidavimas ]

Juridinių asmenų (įmonių) likvidavimas – tai jų, kaip teisės subjektų egzistencijos užbaigimas. Likvidavimas gali būti savanoriškas, kai sprendimą nutraukti juri­dinio asmens veiklą priima juridinio asmens dalyviai. Pa­grindų sąrašas, kuriems esant juridinio asmens veikla nutraukiama, yra baigtinis. Pagal CK 2.106 straipsnį teismas ar kreditorių susirinkimas priima sprendimą likviduoti bankrutavusį juridinį asmenį. Teismas taip pat gali priimti [...]

Skaityti...

Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita

Įrašas patalpintas kategorijoje [ Įmonių reorganizavimas ]

Reorganizavimo sąlygose turi būti nurodyta informacija apie visus juridinius asmenis, dalyvaujančius reorganizuojant, reor­ganizavimo būdai, pasibaigiantys ir tęsiantys veiklą juri­diniai asmenys, reorganizuoto juridinio asmens dalyvio tapimo tęsiančio veiklą po reor­ganizavimo juridinio asmens dalyviu tvarka (kaip ir kur turi kreiptis juridinio asmens dalyvis), sąlygos, kuriomis tampama kito juridinio as­mens dalyviu (pvz., akcijų keitimo sąlygos) ir terminai (koks [...]

Skaityti...

Juridinių asmenų reorganizavimo būdai

Įrašas patalpintas kategorijoje [ Įmonių reorganizavimas ]

Juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami keliais būdais: Jungimo būdu: 1.1. Prijungimo; 1.2. Sujungimo. Skaidymo būdu: 2.1. Išdalijimo; 2.2. Padalijimo. Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivieniji­mas į naują juridinį asmenį, kuriam [...]

Skaityti...

Juridinių asmenų reorganizavimas

Įrašas patalpintas kategorijoje [ Įmonių reorganizavimas ]

Reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens reorganizavimo (įmonių reorganizavimo) turi juridinio asmens dalyviai ir teismas, kai tai numato įstatymas. Juridinio asmens dalyviai sprendimą dėl juridinio asmens reorganizavimo priima kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių balsų. Konkretų balsų dydį nustato [...]

Skaityti...

UAB Steigimas internetu

Įrašas patalpintas kategorijoje [ UAB steigimas ]

Nuo 2010-11-03 UAB galima įsteigti ir internetu. Nebereikia varstyti Registrų centro ir notaro duris. Tereikia užsiregistruoti internetu. Tokiam UAB steigimo būdui yra tik viena sąlyga – steigėjas turi būti vienas asmuo. Remiantis statistiniais duomenimis, maždaug pusė visų Uždarųjų Akcinių Bendrovių turi vieną vienintelį steigėją. UAB steigimo procedūrą internetu galima atlikti čia. Steigiant įmonę, būtina yra [...]

Skaityti...

Steigiame Uždarąją Akcinę Bendrovę

Įrašas patalpintas kategorijoje [ UAB steigimas ]

UAB steigimo procedūra, Lietuvoje, yra gana paini, pilna popierizmo ir biurokratijos. Šiame įraše papasakosime, kokius žingsnius reikės atlikti ir kokias procedūras pereiti,  planuojantiems steigti savo įmonę ir pasirinkusiems būtent šį, ribotos civilinės atsakomybės, juridinį asmenį. UAB registravimas 1. Visų pirma jums reikės įmonei pavadinimo. Galbūt šio žingsnio nevertėjo dėti prie steigimo procedūros, tačiau, iš patirties [...]

Skaityti...